Obsługa informatyczna firm

Obsługa informatyczna firm

Obsługa informatyczna firm

Osbługa informatyczna firm czy i kiedy jest potrzebna?
Osbługa informatyczna firm czy konieczna zabezpieczenie informatyczne?

Usługi w chmurze

Usługi w chmurze to nowy sposób dostępu i zarządzania informacjami firmy. Oferują wiele korzyści, takich jak zwinność, bezpieczeństwo i elastyczność. Na przykład do obsługi poczty elektronicznej można wykorzystać usługę SaaS (Software as a Service). Usługa ta jest hostowana w chmurze i nie wymaga instalacji oprogramowania. Inną popularną usługą w chmurze jest analityka big data. Większość firm ma ogromne ilości danych, które można przechowywać i analizować za pomocą usług w chmurze.

Kolejną korzyścią płynącą z wykorzystania chmury do przechowywania informacji firmowych jest oszczędność kosztów. Zamiast utrzymywać centra danych lub zatrudniać informatyków, firmy mogą wdrożyć aplikacje oparte na chmurze i zaoszczędzić na kosztach operacyjnych. Firmy mogą również zwiększać skalę ich wykorzystania bez ponoszenia ogromnych kosztów wstępnych. Niedawne badanie usług w chmurze wykazało, że firmy zaoszczędziły od 30 do 50 procent na kosztach IT po przejściu na usługę obliczeniową w chmurze. Dodatkowo infrastruktura oparta na chmurze wymaga mniejszej konserwacji, więc koszt łatania serwerów i aktualizacji oprogramowania jest niższy.

Aplikacje oparte na chmurze są również bardziej niezawodne niż te tworzone w domu. Usługi w chmurze mogą być wykorzystywane do hot-desking, czyli współdzielenia biurka przez kilku pracowników, co zmniejsza wydatki na biuro. Dodatkowo aplikacje oparte na chmurze mogą być używane na różnych urządzeniach. Oznacza to, że pracownicy mogą uzyskać dostęp do informacji na swoich urządzeniach mobilnych z dowolnego miejsca. Należy jednak pamiętać o ochronie informacji firmowych.

Wybierając rozwiązanie chmurowe dla swojej firmy, należy koniecznie ocenić bieżące koszty infrastruktury oraz koszt przebudowy lub migracji istniejących aplikacji. Chociaż koszty te mogą być znaczące, są one przeważone przez potencjalne oszczędności w czasie. Ponadto, jeśli zdecydujesz się na migrację z tradycyjnej infrastruktury IT do usługi w chmurze, musisz rozważyć implikacje bezpieczeństwa związane z korzystaniem z usług w chmurze.

Kolejną zaletą usług opartych na chmurze jest to, że są one łatwiejsze do skalowania. Korzystając z wielu serwerów w chmurze, można zrównoważyć obciążenie każdego z nich. Usługi w chmurze zapewniają również redundancję, co oznacza, że mogą odzyskać dane w przypadku katastrofy.

Zarządzanie urządzeniami mobilnymi

Rozwiązania do zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM) upraszczają zarządzanie urządzeniami mobilnymi w firmach. Automatyzują one zadania takie jak zapisywanie i konfigurację, oszczędzając w ten sposób czas i zmniejszając ryzyko błędu ludzkiego. Dodatkowo, rozwiązania MDM zwiększają produktywność pracowników poprzez zapewnienie, że urządzenia są prawidłowo skonfigurowane i mają załadowane odpowiednie aplikacje i dane.

Oprogramowanie MDM jest zwykle oparte na chmurze lub on-premise i wykorzystuje interfejsy programowania aplikacji do wysyłania poleceń do urządzeń mobilnych. Możliwe jest również ręczne dodawanie urządzeń mobilnych, takich jak iPhone’y, urządzenia z systemem Android i urządzenia BlackBerry, do konsoli zarządzania MDM. Użytkownicy mogą dodawać urządzenia mobilne poprzez skanowanie kodów QR, wysyłanie wiadomości SMS lub NFC, lub instalowanie oprogramowania. Oprogramowanie MDM umożliwia także przesyłanie aplikacji typu push przez powietrze, co pozwala przedsiębiorstwom na wdrażanie aplikacji bez konieczności ręcznej interwencji.

Kolejną zaletą MDM jest możliwość egzekwowania zasad korporacyjnych. Dzięki MDM pracownicy mogą kontrolować, z jakich aplikacji mogą korzystać i w jakim czasie mają do nich dostęp. Dzięki niemu firmy mogą również egzekwować polityki dotyczące aplikacji mediów społecznościowych, ograniczać ich dostęp do firmowego WiFi oraz ograniczać dostęp do stron internetowych, które mogą zawierać wrażliwe informacje.

Urządzenia mobilne stały się integralną częścią świata biznesu. Obecnie większość pracowników posiada smartfony, a firmy polegają na nich w codziennych zadaniach. Jednak urządzenia te mogą również stwarzać szereg problemów i komplikacji związanych z bezpieczeństwem dla przedsiębiorstw. Aby przezwyciężyć te problemy, firmy mogą skorzystać z rozwiązania do zarządzania urządzeniami mobilnymi, które zapewnia kompleksowe i skalowalne zarządzanie.

Z pomocą usług MDM firmy mogą łatwo zarządzać urządzeniami mobilnymi, chronić wrażliwe dane i zwiększać wydajność pracowników. Usługa pozwala administratorom na zdalną kontrolę urządzeń, a także pomaga pracownikom efektywniej korzystać z ich urządzeń. Jest również wygodna i łatwa w użyciu dla specjalistów IT. Firmy mogą również wykorzystać rozwiązania MDM do usprawnienia procesu wprowadzania pracowników na rynek.

Zunifikowana komunikacja

Niezależnie od tego, czy Twoja firma jest duża czy mała, ujednolicona komunikacja jest skutecznym sposobem na utrzymanie kontaktu. Zamiast korzystać z kilku aplikacji i spędzać godziny na konfiguracji, firmy mogą korzystać z jednej usługi do wszystkiego. Rozwiązania UC mogą obejmować wszystko, od wideokonferencji po komunikasztachety internetowe. Ponadto, można zaplanować spotkania z wyprzedzeniem, a nawet rozpocząć spotkania ad hoc z interfejsu komunikatora.

Firmy mogą skorzystać z UC jako usługi opartej na chmurze, aby zmniejszyć koszty i zwiększyć wydajność. Ten rodzaj usługi jest szczególnie korzystny dla firm średniej wielkości, które często szukają sposobów na utrzymanie konkurencyjności przy zachowaniu wydajności. Korzyści są oczywiste: UC pomaga firmom ujednolicić pracowników oraz zwiększyć produktywność i innowacyjność.

Są jednak pewne aspekty, które należy wziąć pod uwagę przed wdrożeniem usługi. Po pierwsze, rozwiązanie UC musi integrować się z istniejącymi usługami. Musisz upewnić się, że jest ono kompatybilne z usługami poczty elektronicznej, systemami przechowywania plików i rozwiązaniami CRM. Jeśli rozwiązanie nie jest w stanie zintegrować się z obecnymi usługami, mogą wystąpić trudności z wdrożeniem usługi UC.

Kolejną kluczową zaletą UCaaS jest to, że jest on oparty na chmurze i zarządzany przez dostawcę usług. Oznacza to, że dostawca zajmie się regularną konserwacją i okresowymi aktualizacjami. Oprócz integracji wielu strategii komunikacyjnych, platformy UCaaS pomogą Twojej firmie uzyskać dostęp do najnowocześniejszych innowacji i aktualizacji w czasie rzeczywistym.

Zunifikowana komunikacja jest krytycznym elementem nowoczesnego miejsca pracy. Umożliwia ona pracownikom efektywną współpracę ze współpracownikami i klientami poprzez integrację ich komputerów stacjonarnych, urządzeń mobilnych i wielu innych funkcji, takich jak wideokonferencje. Oprócz promowania produktywności pracowników, UC zmniejsza również koszty poprzez redukcję zapotrzebowania na przestrzeń biurową. UC jest również kluczowe dla firm, które zwiększają liczbę pracowników zdalnych.

Koszt usługi UC może być o tysiące dolarów niższy niż w przypadku stacjonarnych systemów teleakustycznych. W wielu przypadkach koszt początkowy może wynosić zaledwie 10 do 20 procent kosztu systemu telefonicznego w siedzibie firmy. Co więcej, opłata miesięczna jest znacznie prostsza i bardziej przewidywalna. Co więcej, w przeciwieństwie do stacjonarnego systemu telefonicznego, Unified Communications nie wymaga stacjonarnego sprzętu przełączającego.

Rozwój oprogramowania

Rozwój oprogramowania jako usługa IT dla firm jest rozwijającą się branżą, napędzaną przez zapotrzebowanie na rozwiązania programowe spełniające potrzeby przedsiębiorstw. Jego wzrost można przypisać cyfryzacji środowiska biznesowego i chęci przedsiębiorstw do obsługi klientów zdalnych. Firmy zajmujące się tworzeniem oprogramowania zapewniają rozwiązanie informatyczne, które spełnia potrzeby zarówno dużych, jak i małych firm.

Rozwój oprogramowania jako usługa może zaoszczędzić firmom czasu, pieniędzy i wysiłku. Firmy mogą łatwo zlecać projekty rozwojowe, bez konieczności zatrudniania nowych pracowników i zajmowania się ich procesem onboardingu. Usługi te pozwalają im również skupić się na swoich podstawowych funkcjach i zarządzaniu budżetem. Dodatkowo, rozwój oprogramowania jako usługa może zapewnić wyższą jakość oprogramowania i zwinność.

Firmy zajmujące się rozwojem oprogramowania wykorzystują zespół programistów aplikacji i inżynierów oprogramowania do tworzenia niestandardowego oprogramowania dla urządzeń mobilnych i komputerów. Przykłady aplikacji opracowanych przez firmy zajmujące się rozwojem oprogramowania obejmują technologie medyczne, programy do gier oraz komputery stacjonarne i laptopy branżowe. Dodatkowo, firmy zajmujące się tworzeniem oprogramowania mogą dostarczyć niestandardowe pakiety oprogramowania, które pomogą firmom zmaksymalizować ich produktywność.

Proces tworzenia oprogramowania może być długi. Oprócz pisania odpowiedniego kodu, twórcy oprogramowania muszą również pamiętać o potrzebach klientów. Powinni starać się tworzyć unikalne produkty, które wyróżniają się na tle konkurencji. Ostatecznie, dobre oprogramowanie powinno być przyjazne dla użytkownika i proste w obsłudze. Każdy krok w procesie projektowania powinien być wykonany z myślą o kliencie. Doświadczenie użytkownika jest podstawą każdego projektu oprogramowania.

Rozwój oprogramowania jako usługa IT dla firm powinien obejmować testowanie oprogramowania, aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Po wstępnym opracowaniu zespół programistów przetestuje oprogramowanie i zanotuje wszelkie problemy. Po zakończeniu procesu tworzenia oprogramowania, zespół pomoże klientowi dystrybuować produkt końcowy do swoich klientów.

Firma deweloperska może zdecydować się na stosowanie ustrukturyzowanej metodologii agile do tworzenia oprogramowania. Proces ten obejmuje wiele poziomów testowania, w tym testy systemowe, integracyjne i jednostkowe. Każdy poziom testowania jest przeprowadzany na różnych etapach cyklu życia oprogramowania.

Dane adresowe:

AKTE Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 380 784
Telefon: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]